RÓŻNE WERSJE TEGO SAMEGO NAZWISKA

Na przestrzeni lat występuje w księgach dość duża dowolność w zapisywaniu poszczególnych nazwisk. Jako przykład podam nazwisko Kuriański - spotykamy to nazwisko zapisane jako:
Kurański, Kuriański, Kurijański, Kuryański, Kuryjański
W takich przypadkach po dokładnym sprawdzeniu czy chodzi o te same osoby, ujednoliciłem je do formy występującej najczęściej - w podanym przykładzie jest to forma Kuriański.
Podkreślam, że nie ma to nic wspólnego z ewolucją nazwiska, jest to raczej problem co słyszał zapisujący lub co widział przepisujący.