Indeksy. Parafia Jazłowiec - urodzenia 1816-1891; 1895, śluby 1816-1865; 1883, 1888-1899, zgony 1816-1865; 1895.

Jak wyszukujemy

Wybieramy interesujący nas zakres ( "typ wyszukiwania" - pole rozwijane). Po przejściu na kolejną stronę wpisujemy nazwisko; pełne, jego początkowe litery bądź też tylko pierwszą literę. Wielkość liter jest obojętna, wyszukiwarka rozróżnia polskie znaki: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. Znak zapytania " ? " pojawiający się w wynikach oznacza, że danego nazwiska lub imienia nie udało mi się odczytać. Natomiast znak "?" po nazwisku lub imieniu oznacza że odczyt jest prawdopodobny.
Wszystkie nazwiska zapisane w bazie danych występują w pierwszym przypadku rodzaju męskiego np. Adam Kowalski, Anna Kowalski, Jan Chocimski, Zofia Chocimski.
Dokumenty z których korzystałem podczas indeksacji to zachowane kopie i extrakty. Ze względu na częściowo nieczytelne akta niektóre wpisy zostały pominięte.
 
Nazwiska w wyszukiwarce - WAŻNE            Szczegóły dotyczące indeksów.

Proszę pamiętać, że wszystkie podane dane mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zawierać pewne błędy i nieścisłości.