Digitalizacja metryk w Kielcach

 
Kornelia Major opowiada o fotografowaniu i digitalizacji ksiąg metrykalnych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach,
oraz o działalności "Świętogenu" któremu szefuje.