Parafia Jazłowiec - indeksacji ciąg dalszy.

Dobra wiadomość dla osób poszukujących przodków w parafii jazłowieckiej. Pan Tadeusz Brożbar udostępnia na swojej stronie zdjęcia metryk z roczników:

  • urodzenia 1876 - 1890   link
  • urodzenia 1891 - 1905   link
  • śluby 1876 - 1899   link
  • zgony 1876 - 1901   link
  • zgony 1901 - 1920   link
    W miarę wolnego czasu będę poszerzał indeksy o kolejne lata. Na podstawie metryk urodzeń postaram się uzupełnić brakujące nazwiska w dotychczasowych rocznikach.