Parafia Jazłowiec - indeksacji ciąg dalszy.

 
W tym miejscu pojawiać się będą wszystkie informacje dotyczące zachodzących zmian w indeksach parafii Jazłowieckiej. Informacja dotyczyć będzie zarówno wpisów do bazy danych jak również wszelkich informacji na temat metryk i skanów metryk tej parafii.
 
Aktualizacja z dnia 2019-01-02
 
Wiadomość o nowych księgach.
Archiwum Państwowe w Przemyślu - księgi zapowiedzi parafii Jazłowiec (rzymskokatolickie) 1782-1824
 
 
Aktualizacja z dnia 2018-03-29
Do bazy danych dodane zostały kolejne roczniki:
  • śluby - 1883, 1888, 1889
Aktualizacja z dnia 2018-01-01 
Do bazy danych dodane zostały kolejne roczniki:
   • śluby - 1890, 1891, 1892, 1893
   • urodzenia - 1891  ( do uzupełnienia Połowce, Popowce, Rzepińce, Słobudka (jeden wpis) - nieczytelne skany 1891_37, 1891_38, 1891_39 )

Uzupełniono braki (skany i indeksy) z rocznika: 1890 - urodzenia:

   • Bazar str. nr. 7
   • Duliby str. nr. 12
   • Zaleszczyki Małe str. nr. 23