Etymologia nazwisk

 
"Gawron" data źródłowa 1368
od gawron "ptak z rodziny kruków".Nazwisko Gawron zalicza się do nazw pospolitych. Pełniło ono zapewne najpierw rolę przezwiska, a następnie przyjęło się jako nazwisko.
Źródło: Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999

  

W całym opracowaniu występuje 206* osób noszących nazwisko Gawron.
* dostępne są dane 187 osób, dane osób żyjących widoczne są tylko dla rodziny.
 
 
 

ornaments vector

 
"Bartczak" (bez daty źródłowej) 
nazwisko można wywodzić od imienia Bartłomiej lub od bart 'zasłona, rąbek, który starożytne Rzymianki nosiły'. Podstawę nazwiska może stanowić także niemieckie Bart 'broda' lub barta 'topór' – zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 100 i K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I A-K, Kraków 1999, s. 21. Por. także barć, E. Breza w Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany (Gdańsk 2000, s. 43) podaje szersze informacje na jego temat : „Wyraz barć oznaczał nie tylko dziuplę wydrążoną w drzewie (...), ale także obwód leśny, gdzie hodowano pszczoły. (...) Na miodzie można było się wzbogacić, dlatego w kaszubszczyźnie np. wyraz bartnik oznacza 'bogacza'".
 
W całym opracowaniu występuje 9* osób noszących nazwisko Bartczak
* dostępne są dane 9 osób, dane osób żyjących widoczne są tylko dla rodziny.
 
 
 
 
 
"Szczepanowski" (data źródłowa 1606)
nazwisko odmiejscowe np. od miejscowości Szczepanowice, Szczepanów.
Źródło: Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999W całym opracowaniu występują 22* osoby noszące nazwisko Szczepanowski , Szczepanowska

  

W całym opracowaniu występują 22* osóby noszące nazwiska Szczepanowska, Szczepanowski.
* dostępne są dane 14 osób, dane osób żyjących widoczne są tylko dla rodziny.
 
 
 
 
 
"Bułat" (bez daty źródłowej)
od bułat - stal damasceńska; szabla turecka.
Źródło: Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999

  

W całym opracowaniu występuje 17* osób noszących nazwisko Bułat.
* dostępne są dane 17 osób, dane osób żyjących widoczne są tylko dla rodziny.
 
 
 
 
 
"Majchrzak" (data źródłowa 1670 )
w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior.Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki-or 'król (Bóg) jest moją światłością'. W Polsce notowane od XIV wieku.
Źródło: Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2001

  

W całym opracowaniu występuje 6* osób noszących nazwisko Majchrzak.
* dostępne są dane 5 osób, dane osób żyjących widoczne są tylko dla rodziny.