Parafia Gostyczyna

Gostyczyna (mapa)

Wieś położona w Wielkopolsce południowej na stokach doliny strumyka Głogówka (potocznie Lipówka). Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z roku 1294 i 1319 dotyczą one kościoła parafialnego i Wacława z rodu Zarembów, do których należała Gostyczyna. 

Parafia

Parafia GostyczynaParafia wzmiankowana w 1294 roku. Powstała prawdopodobnie jeszcze przed 1200 rokiem. Obecny kościół murowany wzniesiony zapewne w XVI/XVII wieku. Konsekrowany w 1638 roku pod wezwaniem św.Mikołaja. Już w 1520 roku stary kościół był pod wezwaniem św. Mikołaja. Około 1640 roku dobudowana od północy kaplica św.Jana Nepomucena dzięki fundacji ówczesnych dziedziców wsi, Szołdrskich. Kościół przebudowany w XVII wieku, a rozbudowany w 1767. Odnowiony w 1950 i 1968 roku, pozbawiony niemal cech zabytkowych. Orientowany, murowany, otynkowany. Jednonawowy, prezbiterium prostokątne, węższe od nawy. Przy nim od północy zakrystia. Przy nawie od północy kaplica, od południa kruchta, nad którą kaplica otwarta do nawy. Na kalenicy barokowa wieżyczka z dachem namiotowym na sygnaturkę. Na belce tęczowej krucyfiks barokowy.

Ołtarz główny z krucyfiksem z rzeźbami ś.ś.Piotra i Pawła oraz obrazami Wniebowzięcia Matki Boskiej i Świętej Rodziny z I połowy XVIII wieku. Dwa ołtarze boczne rokokowe z obrazami św.Mikołaja, Ukrzyżowania, św. Barbary i Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W kaplicy ołtarz z rzeźbą św. Jana Nepomucena - rokokowy. Ambona, chrzcielnica, balustrada chóru muzycznego, prospekt organowy i dwie ławy jednolite rokokowe. Dwa konfesjonały z ornamentem z I połowy XVIII wieku.1

W 1810 roku do parafii Gostyczyna należały: Leziona, Sławin, Węgry, Chotow, Osiek, Śmiłów, Gostyczyna, Żydów i pustkowia: Sobocin, Radziszew, Zamoście, Wielopole i Glapiniec. Parafia liczyła 2500 mieszkańców, w tym 1048 wiernych katolików, 38 członków innych wyznań i 19 Żydów.

 Parafia moich przodków w lini macierzystej - Bartczak, Majchrzak

 

Parafia gostyczyńska - mapa (powiększanie - najedź kursorem myszki na mapę)
Miejscowości należące do parafii podkreślone są na czerwono.
Jeżeli nie działa powiększanie mapy odśwież stronę.


Żródła:

1 Gostyczyna
2 Mapy archiwalne Polski